Sitare şi Fracţionare

Distribuirea mărimii particulelor influenţează proprietăţile fizice şi chimice ale materialelor solide. Prin urmare, acest criteriu este extrem de important în contextul ştiinţific şi al controlului de calitate. Numai dacă distribuirea mărimilor rămâne constantă se poate garanta o calitate stabilă a produsului, după cum arată următoarele exemple:
  • rezistenţa betonului depinde de mărimea particulelor de ciment
  • gustul ciocolatei este influenţat de fineţea boabelor de cacao
  • caracteristicile de curgere şi solubilitate ale pulberilor de spălare depind de fineţea şi forma particulelor materialelor de bază
Maşinile de sitat, sitele de testare, şi software-ul de evaluare oferite de RETSCH reprezintă elementele cheie pentru analize rapide, uşoare, reproductibile şi mai presus de toate precise.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up